Aile Bakanlığı kimsesiz çocuklar için yapılan bağışı 'kaybetti'

Aile Bakanlığı kimsesiz çocuklar için yapılan bağışı 'kaybetti'

Kimsesiz çocuklara spor kompleksi yapılması için Aile Bakanlığı’na yapılan bağış 'kayboldu'.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na kimsesiz çocuklar için yapılan bağışın "kaybolduğu" ortaya çıktı. Bağışçı vakıf bir çocuk destek merkezinin spor salonu ihtiyacının giderilmesi şartıyla 29 Aralık 2016 tarihinde 100 bin TL tutarında nakit parayı bakanlık hesabına yatırdı. Vakıf parayı yatırırken işlem açıklaması olarak, “Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü'nde kalan çocuklara yönelik spor kompleksi yapılması için” ibaresi koydu.

HalkTV'den Bora Erdin'in haberine göre, şartlı bağış olarak banka hesap ekstresine düşülen bu ibareye rağmen söz konusu tutar bakanlık saymanlık kayıtlarına alınırken “genel bakiye devir” olarak yazıldı. Ancak bahsi geçen çocuk destek merkezine spor kompleksi yapılmayınca bağışçı paranın peşine düştü. Vakıf tarafından ilgili İl Müdürlüğüne hitaben yazılan 08 Aralık 2020 tarihli yazıda özetle, vakıf tarafından yapılan bağışın, bağış şartı dışında amaçlarla kullanıldığının anlaşıldığı ve bu nedenle de iadesinin talep edildiği belirtti.

BAKANLIK 4 YIL SONRA YANIT VERDİ

Vakıf paranın peşini bırakmadı ve ısrarlar üzerine bakanlıktan 4 yıl sonra yanıt aldı. Bakanlık söz konusu yazı üzerine, vakıf tarafından yapılan bağışa ilişkin süreci incelemeye aldı. İnceleme sonucunda, bağış tutarının saymanlık hesaplarına aktarılırken para aktarma işleminin açıklama kısmında yer alan şartın yazılmadığını belirtti. Şart yazılmayınca saymanlık havuz yapımı için şartlı gelen bağışı çocuk hizmetlerinde genel ihtiyaçlarda harcanmak üzere kaydetti. Bakanlık bu nedenlerle bağışın genel harcamalarda kullanılmış olabileceğini bildirdi. Ancak 2021’e gelindiğinde Vakıf halen şartlı bağış tutarına ilişkin iade talebinden vazgeçmedi ancak bakanlık ise henüz tutarı iade etmedi.

‘SORUNU ÇÖZMEK YERİNE GENELGE YAYINLADILAR’

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Bağış ve yardımlar" başlıklı 40’ıncı maddesinde; “Bağış ve yardımlar, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenildiği takdirde, bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilir. Şartlı bağış ve yardımın zamanında kullanılmaması nedeniyle doğacak zararlar ile amaç dışı kullanım nedeniyle yapılan harcamalar sorumluluğu tespit edilenlere ödettirilir” hükmü yer alıyor. Bu örnek dışında da benzer durumların yaşandığı ifade edilen Sayıştay raporunda bakanlığın sorunu çözmek yerine genelge yayınladığı belirtildi. Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Bakanlığa yapılan şartlı bağışların, bağış şartına uygun şekilde değerlendirilmemesine ilişkin örnekler bulunmasına rağmen Bakanlık tarafından etkin, şeffaf ve hesap verebilir bir takip sisteminin halen kurulmadığı görülmektedir. Bakanlık, bulgu konusu aksaklığın düzeltilmesi amacıyla genelge yayımlandığını, ayrıca bulguda örnek olarak verilen olayla ilgili olarak da bağışçı ile görüşmelerin devam ettiğini bildirmiştir.”

DAHA FAZLA