Vitrin: Yeni Çıkanlar

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Hazırlayan: Deniz Burak Bayrak

GEYİKLER, ANNEM VE ALMANYA – NURSEL DURUEL

“Geyikler, Annem ve Almanya” henüz dosya aşamasındayken Akademi Kitabevi Öykü Ödülü’nü almıştı. 1982’de yayımlandıktan sonraysa bir büyük ödüle, Sait Faik Hikâye Armağanı’na değer görülmüştü. Getirdiği yeni duyarlıklar, şiirsel tatlar ve inceliklerle dolu anlatımıyla bilinen Nursel Duruel’in “Geyikler, Annem ve Almanya” kitabı 40. yılına özel bir baskıyla okurunu selamlıyor.

KÜNYE: Geyikler, Annem ve Almanya, Nursel Duruel, Yapı Kredi Yayınları, 2022, 104 sayfa.

GÖÇMEN FİGÜRÜ – THOMAS NEIL

Göçmen, doğası gereği hareketli olmasına rağmen, bir tür durağanlıkla tarif edilmeye yatkındır. Hareketlerinden ziyade, şu an bulundukları nokta üzerinden tanımlanırlar. Üstelik bu tanıma dâhil bile olamazlar çoğu zaman; özne değil, nesnelerdir: Birilerinin bakış açısından buradan oraya gitmişlerdir, diğerlerinin bakış açısından da oradan buraya gelmişlerdir. Her ikisine göre de göçmen “başarısız bir yurttaş”tır.

Thomas Nail ise Göçmen Figürü adlı kitabında, bu toplumsal kimliği durağınlıkla değil, devinimle tarif ediyor. Kimsenin göçmen doğmadığını, göçmen olunduğunu belirterek bir siyasi özne olarak gördüğü göçmenin felsefi tarihini yazıyor. Ufuk açıcı bir kavramsal çerçeve çizerek cadı avlarından Zapatistalara, toprak parsellemeleri sonucu yersiz yurtsuz kalanlardan barbarlara ve göçmen proletaryaya uzanan bir yelpazede göçmen figürünü bölgesel, siyasi, hukuki ve iktisadi açıdan irdeliyor.

KÜNYE: Göçmen Figürü, Thomas Neil, çeviren: Dılşa Ritsa Eşli, İletişim Yayınları, 2022, 332 sayfa.

KİRAZ ÇİÇEKLERİ – YASUNARİ KAWABATA

Japonya’nın geleneklerine bağlı eski başkenti Kyoto’da değişim rüzgârları esmektedir. Mevsim değişir, kiraz çiçekleri açarken şehir başka bir renge ve kimliğe bürünür. Bir kimono ustasının evlatlığı olan Chieko da bu değişimden uzak kalamayacaktır.

“Kawabata’nın romanları, hazin güzellikte çiçeklerle dolu gizli bahçeler gibidir.” The Japan Times “Kawabata’nın kimono sanatına ağıdı” The New York Times

KÜNYE:  Kiraz Çiçekleri, Yasunari Kawabata, çeviren: H.  Can Erken, Can Yayınları, 2022, 192 sayfa.

İŞÇİYİM, HAKSIZIM – ÖNDER AKER, ŞÜKRAN SONER

Türkiye'de sendikal hakların gelişimi açısından 1961 Anayasası, tam anlamıyla bir 'milat ' olmuştur. Bu özgürlük ortamında filizlenen Türk-İş ve DİSK gibi konfederasyonlar, Türkiye işçi hareketinin temel dayanak noktaları kimliğini kazanmışlardır.

12 Eylül sonrası her alanda yaşanan toplu yıkımdan sendikal hareket ve işçi-emekçi hakları da payına düşeni almış, kazanımlar yerini piyasanın insafına bırakmıştır.

Şükran Soner ve Önder Aker'in birlikte kaleme aldıkları ve ilk kez 1989 yılında yayımlanan bu kitapta, Türkiye'de işçi haklarının günden güne nasıl budandığının öyküsünü, yazarların birinci elden tanıklarıyla okuyacaksınız.

KÜNYE: İşçiyim, Haksızım-Emeğin 17 Yıllık Kazanımlarının Doyumsuz Geri Alınış Öyküsü, Önder Aker, Şükran Soner, Cumhuriyet Kitapları, 2022, 272 sayfa.

EVRENİN ZARAFETİ – BRIAN GREENE

Bugün dünyanın her yerinde matematikçiler ve fizikçiler en iddialı fizik kuramlarından biri olan süpersicim kuramı üzerine hararetle çalışıyor. Sicim kuramı Einstein’ın 30 yıl boyunca üzerinde çalıştığı birleşik alan kuramına giden yolda önemli bir adım. Ve sonunda, genel görelilik ve kuantum mekaniği arasındaki gerilim çözülmek üzere: Sicim kuramı, atom altı parçacıkların çılgınca dansından göksel galaksilerin görkemli girdabına kadar evrendeki tüm harika olayların, tek bir büyük fiziksel ilkenin yansımaları olduğunu ilan ediyor. Dünyanın önde gelen sicim kuramcılarından Brian Greene, ustalıkla ve anlaşılır bir dille kaleme aldığı Evrenin Zarafeti’nde 20. yüzyıl fiziğinin “her şeyin kuramı” arayışının ardındaki bilimsel hikâyeyi ve insani çabayı anlatıyor, kuantum mekaniğinden genel göreliliğe kadar pek çok kavram üzerinden sicim kuramını çevreleyen gizem perdesini aralıyor. Greene’in uzman bilimsel kavrayışı ile edebî yaratıcılığının benzersiz bir karışımı olan Evrenin Zarafeti, bizi muhteşem evrenimizin nasıl çalıştığını anlamaya daha da yaklaştıran heyecan verici bir okuma şöleni.

KÜNYE: Evrenin Zarafeti – Süpersicimler, Gizli Boyutlar ve Nihai Kuram Arayışı, Brian Greene, çeviren: Ebru Kılıç, Tellekt, 2022, 504 sayfa.

TÜRKİYE’NİN SOĞUK SAVAŞ DÜŞÜNCE HAYATI – CANGÜL ÖRNEK

Dünya Savaşı’ndan 1960’lara kadar olan sürece yoğunlaşan Türkiye’nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı, Soğuk Savaş’ın, antikomünizmin, ABD ile yakınlaşmanın ve Anglosakson düşünce dünyasıyla etkileşimin Türkiye fikir çevrelerindeki yansımalarına odaklanan bir çalışma.

Bir düşünce tarihi araştırması olan bu kitap, savaş sonrasında ABD ile kurulan “frensiz ilişkilerin” Türkiye’de gündelik yaşamdan akademik dünyaya ne tür sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor. Bu bağlamda, öncelikle Soğuk Savaş’ın ABD’deki gelişimini ve ABD’nin toplumsal algıyı şekillendirme yolunda Türkiye’de yürüttüğü “kültürel programın” ayrıntılarını ele alıyor. Daha sonra ise, Türkiye’de eğitim alanında ve sosyal bilimlerde yaşanan gelişmeleri ve dönemin dergi-gazete gibi yayınları üzerinden Türkiye düşünce dünyasının farklı kesimlerinde yürütülen tartışmaları inceliyor.

Türkiye’nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı, Cangül Örnek tarafından derin bir kaynak ve arşiv taraması sonucu ortaya konmuş ve Türk Sosyal Bilimler Derneğinin “Genç Sosyal Bilimciler” ödülüne layık görülmüş ufuk açıcı bir yapıt.

KÜNYE: Türkiye’nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı – Antikomünizm ve Amerikan Etkisi, Cangül Örnek, Yordam Kitap, 2022, 384 sayfa.

MODERN ÖYKÜ, TEORİK VE PRATİK BİR ÇALIŞMA – DOMINIC HEAD

Modern Öykü, öyküye ilişkin kuramsal görüşleri gözden geçirip yapısöküme uğratan, türün çerçevesini genişleten, yapılan incelemelerde kuramcıların ısrarla görmezden geldiği karanlık noktalara odaklanan bir çalışma. 20. yüzyıl edebiyatına farklı aygıtlarla yaklaşan Louis Althusser, Fredric Jameson, Mikhail Bakhtin, Terry Eagleton gibi düşünürlerle bakışını parlatan Dominic Head, öykünün sosyal ve tarihsel bağlamda ele alınması gerektiğini, hatta modern öykünün parçalanmışlık, eksilti, belirsizlik gibi ayırt edici özellikleriyle tanrısız dünyanın ürünü olduğunu kastediyor. Hatta biçimsel yapıya sırt çevirmeksizin, öykünün ortaya çıkma koşullarına da dikkat çekiyor. Öyküye “özenli modern biçim” diyen Head, türün hâkim ideolojiyle doğallığında çatıştığını iddia ediyor. Kuramını Althusser’in “göreceli özerklik”, Mikhail Bakhtin’in “çatışan sesler” kavramlarıyla inşa eden Head, pratiğini beş modern İrlandalı/İngiliz yazarın metinlerini çözümleyerek yapıyor. James Joyce, Virginia Woolf, Katherine Mansfield, Wyndham Lewis ve Macolm Lowry’nin eserlerini analiz ederken, öykünün günümüz yaşamını tasvir eden önemli bir tür olduğunun altını çiziyor.
Modern Öykü, türe ilişkin kuramsal çalışmaların eksik ve sayıca az olmasından bahsetmiyor yalnızca, öykü türüne ilişkin değerlendirmelerin belli bir kanonik okumayla, biçim üstünden yapılan ve birbirini tekrar eden incelemelerle sınırlı kaldığını da kanıtlıyor. Romana veya şiire göre tanımlanmaya alışmış öykü, ona göre kişisel deneyimle toplumsal örgütlenme arasındaki karmaşık görünümü ifade ediyor. Head’in çalışması postmodern edebiyat adlandırmasına ilişkin ipuçları da sunuyor.

KÜNYE: Modern Öykü-Teorik ve Pratik Bir Çalışma, Dominic Head, çeviren: Arzu Eylem, Notabene Yayınları, 2022, 247 sayfa.

TIP KİTABI – KOLEKTİF

Hastalıklar nasıl teşhis edilir? Kanser nedir?
Bazı pandemiler neden bu kadar ölümcüldür?
Bu kitap günümüzdeki tıp anlayışına şekil veren ve sağlığımızı korumamıza katkıda bulunan önemli buluş ve keşifleri açıklayarak bu soruları ve daha fazlasını yanıtlıyor.

Sade bir dilde kaleme alınan Tıp Kitabı tıp tarihindeki önemli kilometre taşlarını ortaya koyuyor, zekice görsellerle konulara açıklık getiriyor ve karmaşık kavramları şekillerle daha anlaşılır kılıyor.

İster tıp öğrencisi, ister sağlık çalışanı, ister tıpla ilgilenen bir okur olun bu kitapta ilginizi çeken birçok şey bulacaksınız.

KÜNYE: Tıp Kitabı, Kolektif, çeviren: Tufan Göbekçin, Alfa Yayınları, 2022, 336 sayfa.

BILLY SUMMERS – STEPHEN KING

Billy Summers dünyanın en iyi kiralık katili, madalyalı bir Irak Savaşı gazisi, izini kaybettirmede sihirbaz Houdini kadar hünerli bir keskin nişancı. Ancak sadece gerçekten “kötü” adamları hedef alan bu amansız katil artık emekliye ayrılmak istiyor. Bundan önceyse son atışını yapıp kötülük timsali bir adamı haklamalı. Sonrasında sırra kadem basacak. Peki bu süreçte ne yanlış gidebilir ki? Muhtemelen her şey. Stephen King’in son şaheseri Billy Summers, hem bir savaş hikâyesi, hem de Amerika’nın küçük kasabalarına ve orada yaşayan insanlara yazılmış bir aşk mektubu. Eli kanlı bir intikam romanı. Aşk, şans, kader ve kurtuluş için tek atımlık kurşunu kalmış karmaşık bir kahramanın karanlık hikâyesi. Bu romanı elinizden bırakamayacak ve Billy’yi asla unutamayacaksınız.

KÜNYE: Billy Summers, Stephen King, çeviren: Gökçe Yavaş, Altın Kitaplar, 2022, 528 sayfa.

BÜYÜK KAMP MACERASI – SARINA DICKSON

Bir dal parçası ve bir tane taş. Yanında kuş tüyü ve de bir kemik…

Kamp alanlarına giderken yolda birçok güzel şey keşfeden kampçıların arasına sen de katıl. Yol boyunca haylaz papağana dikkat etmeyi de unutma!

KÜNYE: Büyük Kamp Macerası, Sarina Dickson, resimleyen: Hilary Jean Tapper, çeviren: Ülker Yıldırımcan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2022, 32 sayfa.

DAHA FAZLA