Mustafa Özer

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İktisat Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Özer, lisans öğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’nde tamamladı. Özer, 1985 yılında mezun olduğu bölüme araştırma görevlisi olarak atandı. Arkasından devlet bursu ile gönderildiği ABD’nin Massachusetts eyaletinin Boston kentinde bulunan Northeastern Üniversitesi’nde ¨Para ve Finans¨ alanında yüksek lisans yaptı ve buradan yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Türkiye’ye döndükten sonra doktorasını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 1999 yılında doçent ve 2005 yılında da profesör oldu. Mustafa Özer’in temel uzmanlık alanları, ekonometri, iktisadi krizler, dışa açık makroiktisat, para ve finans, Türkiye ekonomisi ile konjonktür dalgalanmalarıdır. Krizler ve konjonktür dalgalanmaları konusunda iki kitabı ve editörlüğünü yaptığı Türkiye ekonomisi kitapları vardır. Mustafa Özer uzmanlık alanları ile ilgili yurt içi ve yurt dışında 100’ün üzerinde makale yayımlamıştır. Halen çok sayıda yurt içi ve yurt dışı dergilerde editör ve hakem olarak katkı vermektedir. Ayrıca çok sayıda uluslararası konferansa ya bildiri ile ya da davetli konuşmacı olarak katılmış ve katılmaya devam etmektedir.
Köşe yazarları

Sömürüyü artıran büyüme!..

Türkiye ekonomisinin enflasyon, cari açık, işsizlik ve artan yoksulluk gibi yapısal sorunları ortada dururken sadece aş, iş yaratmayan ve bir avuç azınlığa “mutluluk” getiren “büyüme masalı” üzerinden; ülkeyi yönetenlerin, iktidarlarını konsolide etmelerinin önüne geçmektir.

Köşe yazarları

Politika faizini indirmek yetmez!..

Merkez bankasına politika faiz oranını düşürterek kredi faizlerini düşürme, borçlanmayı artırma, daha çok harcama, daha çok yatırım yaptırma, daha çok aş ve iş yaratma hayalleri boşa çıkmış ve çıkacaktır.

Köşe yazarları

Ne kadar ekmek o kadar köfte!..

Sadece yarattığı “elitlerine” iktisadi olmayan, siyasi, kültürel araçlarla rant dağıtan bir siyasi oluşum; Ar-Ge’ye yatırım da yapmaz önem de vermez. Bize de ne kadar ekmek o kadar köfte demek kalır!..

Köşe yazarları

6 endeksle Türkiye’de enflasyon

Neoliberal politikalar terk edilmeden, kamucu ve belli bir plan dahilinde yeni bir sanayileşme hamlesi başlatılmadan, başta enflasyon olmak üzere cari açık, işsizlik gibi kronik sorunlarımızı çözmemiz mümkün değildir.

Köşe yazarları

ABD Doları ve külçe altın “güvenli liman” olmaya devam ediyor!..

Türkiye ekonomisinin kronikleşmiş yüksek enflasyon, cari açık, aşırı biçimde dışa bağımlı sınai üretim yapısı ve dış borç kıskacı, ekonomiden anlayan bir ekonomi yönetiminin olmaması, yetersiz uluslararası rezervler gibi çok ciddi sorunları varken sadece günü kurtarmaya dönük ve ekonomide olup bitenlere tepki olarak alınan kararların işe yaramayacağını herkes bilmektedir.

Köşe yazarları

El parasıyla saadet olmuyor!..

Ülkeyi yönetenler ise halen “el parasıyla saadet olacağına” inanmakta, “el atıyla sefa sürme” alışkanlıklarından vazgeçmemektedirler. “Allah akıl versin!”, ne diyeyim?