İleri Görüş

Yeni sömürgecilik kıskacında madenlerimiz

Ülkemiz kaynakları talan edilirken, doğayı da tahrip eden ve ucuz işgücü üzerinden emek sömürüsünün katmerleştiği, iş cinayetlerinin arttığı bu sistemin adı “sömürge madenciliği”dir.

KESK, yeni bir mutabakatla ayağa kalkmalıdır!

KESK ve bağlı sendikaların fiili-meşru mücadele hattını terk etmiş olması, sendikalarımızı giderek daha bürokratik, daha tutucu yapılar haline getiriyor.

Sosyalist siyasette yeni birliktelikler ve yol ayrımları

Sosyalistler; Türk-İslamcı devlet terörüne karşı Kemalizm’le uzlaşmadan ve Kürt ulusuyla da dayanışmayı ilkesel hâle getirmiş bir mücadele birliği inşa edebilirler.

Bir işçinin gözünden: Çankaya Belediyesi işçileri ücret zammı eylemi

Orta ve uzun vadeli talepler etrafında süreklilik arz eden örgütlü bir işçi muhalefeti kurmak için çalışmak durumundayız. Fakat işimiz hiç kolay değil. Karşımızda Genel-iş ve DİSK bürokrasisi var, işveren sendikası SODEMSEN var, işsizlik ve açlık tehdidiyle yaratılan bir korku imparatorluğu var.

Bir işçinin gözünden | Sanel işçileri: MESS sözleşmesinde kavgaya hazırız 

Sözleşmede yapılacak tavizlere karşı bireysel tavrımız fabrika eylemlerine dönüşecektir, öncü işçiler MESS ve patronlarına karşı mücadeleden vazgeçmeyecektir.

Bir işçinin gözünden | İşçiler için Manisa'nın vahşi batısı: Vestel City

Fabrika, kendi ihtiyacına göre bizleri zorunlu izne çıkartıp yıllık izninden kesiyor veya mesai borçlandırması yapıp insanları iş yerine borçlandırıyorlar.

Sermayenin göçmen emek gücü bağımlılığı ve ‘İslam kardeşliği’ palavrası

Bugün Türk sermayesinin göçmen işçi emeğiyle narkotik bir ilişkisi vardır. Bu nedenle İslamcı burjuvazinin basın elemanları, “İman edenler bir bedendir ve bu bedeni bölmek istiyorlar” diye kendilerini sermayeye siper ediyorlar.

Bir işçinin gözünden: Mercedes işçisi sosyal yardım değil, insanca yaşayabileceği bir ücret zammı istiyor

Birçok diğer metal işçileri gibi Mercedes çalışanları da maaşlarının enflasyon karşısında erimeyeceği yeni bir taslak için beklentilerini dile getirmeye devam ediyor.

100 yılda göçler ve göç politikaları

Rusya ve Çin’i çevreleyen NATO’nun “2030 soğuk savaş” stratejisinin içinde göçü de düşünmek gerekiyor. Sistematik geri gönderme mekanizması, buz dağının altında henüz görünmeyen ama yakın gelecekte ortaya çıkması muhtemel büyük göç hareketlerine hazırlanıyor. Bu mekanizma parçalanmadan emek dünyasına, yoksul halklara ve dünya mültecilerine güvenli bir gelecek sağlamak söz konusu değil.  

Kürtler, sosyalistler ve tıkalı gişeler

Bu yolda birlikte devam edilecekse -ki faşizmi yenmek için tek şansımız bu gibi görünüyor-KÖH ve TSH hareketi arasındaki ilişki yeniden tahayyül edilmek zorunda.

Bir işçinin gözünden: Alagöz Kültür Merkezi’nde sendikal mücadele

Mücadele rotamıza mahkeme sürecindeki gelişmelere göre yön vereceğiz. Biz duruşumuzu bozmayacağız. Sendika ile iletişim halindeyiz, nasıl ilerleyeceğimize birlikte karar vereceğiz.

Bir işçinin gözünden: Sputnik grevi

Bir an evvel işimizin başına dönmeliyiz. Taleplerimiz karşılana dek mücadele sürecek. Yasal haklarımızın teslim edilmesi konusunda ısrarcı olacağız hem kendimizi hem de yasaları koruyacağız.

BTO-SEN Başkanı Mehmet Çak yazdı: İBB Ağaç A.Ş.’de yaşananlar

Son dönemin en kayda değer kalkışmalarından biri oldu. 900 işçi ücret ve yan hakları için örgütlendi, sendika yanlarında durdu, azimle, kararlılıkla, ısrarla bu mücadeleyi sürdürdük.

Doğal kaynakların sahibi kim?

Uygulanan bu sömürge madenciliğinin sorumluluğu, başta karar vericiler olmak üzere bu uğurda mücadele etmeyenlerin omuzlarında olur.

Bir filozof işçi: Metin Çulhaoğlu…

Anısı mücadelemizde her daim yaşayacak…

Bir işçinin gözünden: Yapı Merkezi’nde yaşananlar

Biz işçiler kararlıyız. Tüm bunlara yanıt olarak, mücadelemizi sürdüreceğiz İş durdurma eylemimiz devam edecek.

Reşat Fuat Baraner

Bu miras yüz yıllar boyunca emekçi halkın mücadelesine ışık tutmaya devam edecek. Türkiye’nin genç işçileri ve komünistleri yılgınlığa düştükleri anlarda, Reşat Fuatların devrimci yaşamlarını hatırlayacaklar…

Bir işçinin gözünden: Metro A.Ş. grevi değerlendirmesi

Metro A.Ş. işçileri olarak omuz omuza örgütlü mücadelemize ve halkımıza hizmete devam edeceğiz.

Akbelen ne uğruna feda ediliyor?

Ekonomik ömrünü doldurmuş bir elektrik santrali için ormanlık, zeytinlik ve tarım alanı olan bir bölgeden kömür üretmek amacıyla ormanların yok edilmesi akla ve bilime uygun değil.

Giriş l Durumumuz Nedir?

AKP’nin özellikle 2013 yılından itibaren sistematik olarak dürbünü okullara odakladığı ve gençlerin ülkenin politik eksenine olan katkı ve dönüştürücülüğünü tasfiye etmek amaçlı kurguladığı şey, tabiri caizse bir savaş planı olmuştur.